Piscinele Aquarius

Piscină interioară, acoperită, cu o lungime de 14 m, lăţime 6.5 m şi adâncime 1.40 m
Forma piscinei este rectangulară,, iar temperatura apei: 27 grade Celsius.

Piscină exterioară, de formă circulară, cu apă dulce, deschisă în timpul sezonului cald.

Regulament piscină:

 1.  Este interzis accesul la piscină al persoanelor aflate sub influența alcoolului, drogurilor, cu aspect respingător sau în haine murdare .
 2. Este interzis accesul în piscină al persoanelor cu plăgi deschise, dermatite, dermatoze sau boli transmisibile – unitatea îşi rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor care prezintă afecţiuni ale pielii, în piscină.
 3. Afecțiunile de sănătate ascunse, nedeclarate, exonerează AQUARIUS CENTER de orice responsabilitate.
 4. Accesul  în piscină se va face după efectuarea unui duş de prespălare pentru înlăturarea substanțelor acide de pe corp (provenite din procesul natural de transpirație).
 5. Intrarea în piscină se face numai  în costum de baie; nu este permisă intrarea în apă în ținută de stradă. Persoanele care nu respectă această regulă vor fi evacuate din piscină.
 6. Nu este permis în complex accesul cu animale de companie .
 7. Au acces în piscină doar persoanele cazate în Boutique-Hotel Aquarius sau care au plătit contravaloarea tarifului de intrare aferent acestui serviciu – cei care în urma unei verificări efectuate  de către  personalul autorizat  nu pot justifica efectuarea acestei plăți vor fi evacuați din incinta complexului .
 8. Este interzis consumul băuturilor alcoolice și al alimentelor de orice fel în bazin sau în jurul bazinului.
 9. Nu sunt permise alergările şi jocurile imprudente pe marginea bazinului. Se interzice împingerea în apă a persoanelor aflate  pe marginea bazinului. Nu ne asumăm răspunderea asupra unor eventuale accidente sau probleme de sănătate cauzate din aceste motive.
 10. Se interzice cu desăvârşire să se urineze în apa piscinei!  Reactivii din apă vor indica persoana care face acest lucru şi acesteia i se va imputa schimbarea apei piscinei precum şi despăgubirea celorlalţi clienţi prezenţi la piscină.
 11. Se interzice accesul în incinta complexului SPA cu gumă de mestecat.
 12. Pentru persoanele cu parul lung recomandam folosirea căștilor
 13. Este interzisa folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cât şi un comportament care să  afecteze  confortul si  integritatea fizică a clienților și a personalului complexului Aquarius.
 14. Este interzis fumatul în incinta complexului SPA.
 15. Copiii sub 7 ani au acces în piscină numai însoţiţi şi supravegheaţi de părinti! Este strict interzis accesul minorilor în bazine neînsoțiți sau nesupravegheați.
 16. În incintă complexului este obligatorie păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare.
 17. Vă rugăm să respectaţi personalul şi să nu deterioraţi bunurile complexului: mobilier, aparatura, instalaţiile igienico-sanitare. Deteriorarea bunurilor complexului atrage de la sine imputarea acestora persoanelor care au cauzat acest lucru.
 18. Este interzisă filmarea și fotografierea fără o convenție specială cu administrația complexului.
 19. Nu răspundem de lucrurile personale/ obiectele de valoare lăsate în vestiar cât și de cele uitate sau pierdute.
 20. Persoanele care încalcă prezentul regulament, vor fi evacuate, iar în cazul repetării indisciplinei, nu vor mai avea acces în incinta complexului.
 21. Nerespectarea obligațiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de avertismente și sancțiuni, după cum urmează:
  1. la încălcarea regulilor de igienă prevăzute, clientul va fi avertizat verbal  urmând ca încălcarea repetată a regulilor să conducă la anularea abonamentului și interzicerea accesului în incinta complexului;
  1. sancțiunile de mai sus se aplică și pentru nerespectarea ordinii și curățeniei în incintă;
  1. la producerea de pagube sau exploatarea defectuoasă a bunurilor din dotare, persoanele stabilite vinovate vor suporta integral paguba produsă.
 22. Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, producerea de distrugeri a dotărilor, echipamentelor, spațiilor sau oricăror alte bunuri puse la dispoziție, atrage după sine consecințele prevăzute de reglementările și legislația in vigoare.
 23. Managerul complexului AQUARIUS  nu își asumă responsabilitatea pentru nerespectarea prezentului Regulament de către clienți și nu va acorda despăgubiri morale sau financiare în cazul producerii de accidente, pagube morale sau materiale.
 24. Orice litigiu sau neînțelegere va fi rezolvată pe cale amiabilă între părți, iar în cazul nerezolvării acestora, litigiile vor fi soluționate în instanță.

CONTRAINDICAȚII:
Persoanelor care prezintă una sau mai multe boli din cele enumerate mai jos le este interzis să intre în piscine publice, bazine de înot, băi comunale, dușuri comune.
– Alergii cunoscute la clor si compușii lui
– Boli alergice altele decât cele la clor
– Conjunctivita sau cheratita cronică
– Boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– Bronhopneumopatii cronice inclusiv astm bronșic
– Dermatoze/alte boli ale pielii
– Anemie
– Epilepsie
– Afecțiuni psihice
– Afecțiuni neurologice
– Boli infecto-contagioase în evoluție
– Tuberculoza
– Infecții cu E. Coli, Giardioza, Shigella, Salmonella, Vibrio
Hepatita A
– Plăgi deschise
Totodată este interzis accesul în piscina persoanelor care au consumat băuturi alcoolice și/ sau substanțe halucinogene.